INFO

Asiakas

Asiakas
Helsingin yliopisto/VERIFIN

Tiimin koko

Tiimin koko
5 kehittäjää

Kesto

Kesto
1. vaihe 2 kk
2. vaihe 2 kk

Teknologiat

Teknologiat
Python, Django REST Framework, Vue.js

TIIMIN JÄSENET

Lauri Kajan

Lauri Kajan

Ohjelmistokehittäjä

Valtteri Lilja

Valtteri Lilja

Ohjelmistokehittäjä

Miili Halkka

Miili Halkka

Ohjelmistokehittäjä

Ella Kaila-Kamath

Ella Kaila-Kamath

UI/UX Designer

Karoliina Luoto

Karoliina Luoto

Johtava konsultti

Helsingin yliopiston Verifin – Kemiallisen asekieltosopimuksen instituutti – tekee tutkimusta, jatkokouluttaa asiantuntijoita, toimii kemiallisen aseen kieltosopimuksen kansallisena viranomaisena sekä tekee verifikaatioanalytiikkaa. VERIFIN avustaa kansainvälistä kemiallisen aseen kieltojärjestöä OPCW:tä ja YK:ta. Verifin muun muassa analysoi ja tunnistaa lähetetyistä näytteistä erilaisia kemiallisia taisteluaineita, niiden lähtöaineita ja hajoamistuotteita.

Verifin tuotti yhteistyössä Codenton kanssa CBRN-uhkia havaintojen perusteella tunnistavan CBRN Toolbox -palvelun. Verkkoselaimessa toimiva palvelu on avuksi esimerkiksi kemikaalionnettomuustilanteissa, kun halutaan tunnistaa, mitä ainetta onnettomuuspaikalla on vastassa.

“Codentolaisten lähestymiskulma palveluun oli hyvin käytännönläheinen, ja siksi valitsimme heidät kumppaniksi palvelun toteuttamiseen”, Verifinin kemisti Matti Kuula kehuu.

 


Apuna kriisitilanteissa

Erilaisia CBRN-uhkien tunnistamiseen keskittyviä palveluita on ollut olemassa jo vuosikymmenet. Verifinin ideoimassa sovelluksessa erona on kuitenkin palvelun perustuminen erilaisiin sovelluksen sisällä tehtäviin rajauksiin. Katastrofitilanteessa on tärkeää tunnistaa myrkyllinen aine nopeasti ja toimia sen mukaisesti niin pelastustehtävissä, puhdistuslinjaston muodostamisessa kuin esimerkiksi näytteenotossa.

“Erilaisia tunnistamista helpottavia tietokantoja on kyllä pilvin pimein. Edistyksellistä tässä on lähestymiskulma, palvelun avulla voidaan ilman mittalaitettakin selvittää, mitä ainetta on mahdollisesti käytetty ja saada ohjeita jatkotoimiin. Aineesta tai aineryhmästä saadaan tärkeää tietoa esimerkiksi aineelle altistuneiden oireiden perusteella”, palvelua kehittämässä ollut Matti Kuula kertoo.

Projekti on ollut käynnissä jo vuodesta 2015 ja se on osa EU:n HORIZON2020 Toxi-triage-hanketta. Alun perin tarkoituksena oli tehdä apuväline onnettomuus- ja kriisitilanteisiin, mutta sovellutusta voidaan käyttää myös pelastushenkilökunnan koulutuksessa. Palvelua on kehitetty kahdessa vaiheessa Codenton kanssa.

 

Testaus EU:n harjoituksissa

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin kriisitilanteisiin sopiva palvelu.

“Kehitystyöhön oli helppo lähteä sillä päämäärä, tavoitteet ja aikataulu olivat selkeät. Teimme projektia ketterästi pieni osa kerrallaan. Verifiniltä saatiin nopeasti palautetta ja näkemyksiä seuraavista toteutettavista ominaisuuksista. Määräaikaan mennessä saimme toteutettua toimivan Proof of Concept -toteutuksen“, Codenton ohjelmistokehittäjä Lauri Kajan kertoo.

Jotta projektin kehitystyön tehtävät ja organisointi olisivat selkeitä, ja asiakkaan tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin, Codenton johtava konsultti Karoliina Luoto antoi Verifinille myös Product Owner -valmennuksen.

HORIZON2020-hankkeessa kehitettyä teknologiaa esiteltiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2018 Ateenassa, ja myös ensimmäisen vaiheen CBRN Toolbox oli harjoituksissa mukana.

“Ateenasta tuli palautteiden perusteella kehityksen seuraavaan vaiheeseen teema kehittää palvelun visuaalisuutta ja käyttökokemusta”, Kuula kertoo.

 

Toisessa vaiheessa parannettu UX

Toisessa vaiheessa palvelua jatkokehitettiin käyttäjäystävällisempään suuntaan, niin että siitä olisi hyötyä erityisesti pelastus- ja kriisitilanteissa. Codenton avulla käyttöliittymää selkeytettiin, tehtiin kaksi erilaista käyttäjänäkymää käyttäjän profiilin mukaan sekä toteutettiin koulutusmateriaalia sisältävä portaali. Kun alkuperäisen palvelun oli ajateltu toimivan lähinnä desktop- tai tablettikäytössä, nyt siitä tehtiin myös mobiiliversio.

“On tärkeää, että käyttäjät voivat helposti käyttää palvelua laitteesta riippumatta, varsinkin kun sitä saatetaan tarvita äärimmäisissä kenttäolosuhteissa. Totesimme, että relevantin palautteen takaamiseksi oli välttämätöntä optimoida käyttöliittymä mobiililaitteille,” Codenton UI ja UX Designer Ella Kaila-Kamath kertoo.

“Seuraavan kerran CBRN Toolbox nähdään 22. toukokuuta 2019 Mikkelissä järjestettävissä pelastusalan EU-harjoituksissa ja mukana ovat viimeisen kehitysvaiheen parannukset”, Matti Kuula toteaa.

“Projektin merkittävyys toi tekemiseen motivaatiota ja mielenkiintoa. Lisäksi vaikutusmahdollisuudet teknologioihin ja arkkitehtuuriin antoivat projekteissa usein kaivattua vapautta. Kaiken kaikkiaan projektissa oli mukava tehdä töitä”, Lauri Kajan tiivistää.

 

Codento taipui kiireessäkin

“Teimme palvelun toteutuksesta minikilpailutuksen, lähinnä siksi, ettemme alkuvaiheessa olleet itsekään ihan varmoja, mitä haluamme. Näin pääsimme näkemään, minkälaisia ratkaisuja toimittajat pystyvät tarjoamaan. Codento valikoitui, koska heidän lähestymiskulmansa oli hyvin käytännönläheinen”, Kuula kertoo.

Projektin kahdessa vaiheessa palvelua on ollut mukana kehittämässä yhteensä viisi Codenton konsulttia.

“Verifin oli asiakkaana mieluisa. Asiakkaalta löytyi ymmärrystä projektin aikana tulleisiin haasteisiin, mutta yhdessä saimme asiat selvitettyä. Verifinin kanssa yhteistyö oli mutkatonta ja helppoa”, Lauri Kajan luonnehtii yhteistyötä.

“Kaikki on sujunut Codenton kanssa erittäin hyvin ja valmista tulosta on syntynyt aikataulussa. Vielä vartti ennen kuin lähdin lentokentälle kohti Ateenaa, asennettiin softaa kannettavaani, joten kiireiseen aikatauluihinkin codentolaiset ovat pystyneet taipumaan. Laurilla oli hyvä kokonaisnäkemys projektista ja codentolaiset osasivat keskittyä olennaiseen rönsyilemättä sivupoluille, saimme juuri sitä mitä halusimmekin”, Kuula kehuu.