Erika Salmivaara

Erika Salmivaara

OHJELMISTOARKKITEHTI

Modernit web-teknologiat, tietokannat, paikkatieto, ongelmanratkaisu

Erika on suhteellisen tuore poikkitieteellinen diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta. Hänen sydäntään lähellä on erityisesti ohjelmistojen kestävä kehitys, ja innostavinta työssä on villi ongelmanratkaisu – huomaa, että näiden kahden asian ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään.

Erika keskittyy mieluiten moderneihin web-teknologioihin ja haluaa auttaa asiakasta jalkauttamaan uusia asioita. Erika on työskennellyt selainpohjaisten ohjelmistojen tuotekehitysprosesseissa usealla alueella. Hän on full stack -kehittäjä, jonka mielestä mielenkiintoisinta projektissa on päästä ideoimaan ja tutkimaan parhaita ratkaisumenetelmiä.

Codento kiehtoi työnantajana yhteisöllisen kulttuurin vuoksi, täällä pääsee vaikuttamaan sekä yhteisiin että omaa työtä koskeviin päätöksiin. Codenton avoin ja välitön ilmapiiri tuntui heti oikealta paikalta naiskoodarille.

Erikan vapaa-aika kuluu ystävien, eläinystävien ja (vuodenajan tai mielialan mukaan) vaihtelevien urheilulajien parissa.